bullying

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 1861
  • Published : February 28, 2014
Open Document
Text Preview

Kabanata II.

Mga Kaugnay na literatura at Pag-aaral

Ang “bullying” ay ang pananakit o panloloko sa kapwa na
nakakapagdulot ng kakaibang depresyon sa tao.
Ayon sa isang blog na pinamagatang
“Kapamilya News Ngayon ni Ted Failon”
talamak na ang nagaganap na pangbubully sa loob ng Pilipinas. Ayon dito, maramingdahilan kung bakit nabubully at nambubully ang isang tao. Maaring nabubully sila dahil sa kakulangang pinansyal, pisikal na kaanyuan, at pisikal na kapansanan. Bunsod nito, maraming kabataan ang katutuwaan siya at gagawan ng mga panloloko. Sa kabilang banda, ayon sa pananaliksik ni Ted Failon, maari namang nambubully ang isang tao dahil sa inggit, galit o kaya’y impluwensiya ng barkada sa kanya. Karaniwan na ngang laman itong mga pahayagan at telebisyon. Samu’t saring balita ang aking naririnig araw-araw ukol sa “bullying”. Nagaganap ito lalong lalo na sa mga paaralan pribado man o pampubliko. Sabi ni Ben Tulfo, ang “bullying” aypagpapakita ng pagiging dominente ng isang tao. Kung kaya’t dahil salumalalang kaso ng “bullying” napagpasyahan ng DepEd o Department of Education na tuligsain na ang problemang ito na nakakapagdulot ng pinsala sa bawat kabataan. Ayon sa DepEd, nais nilang gumawa ng isang maikling pelikula ukol sa epekto ng “bullying” sa kada isang indibidwal upang maunawaan ng lahat ang hindi magandang pangyayari na maaring maranasan ng isang tao. Ayon sa kanila, marapat na ang guro ang siyang maghubog sa kabataan upang hindi mamulat ang kanilang mga isipan saganitong uri ng kapaligiran at para mapanatili na rin ang kapayapaan. Nais ng bawat isa sa mga ito na masolusyunan at maaksyunan ang ganitong uring suliranin, ngunit marapat na tayo ring mga kabataan ang siyang kumilos para malabanan ang sakit sa lipunan na tinatawag na “bullying”. Isa pang karagdagan kung talagang mabuti at matino kang tao hindi mo dapat hinuhusgahan agad-agad ang isang tao, unang-una hindi ka ginawa ng Diyos upang laitin mo ang isang tao kaya tayo ginawa ng Diyos upang mahalin natin ang ating kapwa at mag tulungan tayo kahit anong unos ang ating maranasan tulad ngayon madami tayong kinakaharap na problema sa ating bansa, bunsod sa pag dami ng ating populasyon kaya kabi-kabila ang mga pag- aaway sa ating pamahalaan dahil sa hindi pagkakaintindihan ukol sa pork barrel scam ni napoles kaya hindi sapat na manahimik na lang tayo sa isang sulok dapt natin itong aksyunan ng sa ganon matapos na ang problema ng ating bansa ang pang-bubully sa isang tao ay nakakinis dumaan din ako ditto sa sitwsayong ito pero hindi ako nag paapekto kasi ako din ang talo nito sa bandang huli kaya dapat matanggal na itong bullying sa ating bansa uapang mapayapa at sama-sama tayong mamuhay ng hindi nag aaway at nag susumbatan kung bakit mahirap ang ating bansa gumawa tayo ng solusyon upang makaraos tayo at makabangon tayo sa ating kinakaharap na problema.

Related Topics:

Peer Conflict
It is not bullying when two kids with no perceived power imbalance fight, have an argument, or disagree. Conflict resolution or peer mediation may be appropriate for these situations. Teen Dating Violence

Teen dating violence is intimate partner violence that occurs between two young people who are, or once were, in a relationship. Hazing
Hazing is the use of embarrassing and often dangerous or illegal activities by a group to initiate new members. Gang Violence
There are specialized approaches to addressing violence and aggression within or between gangs. Harassment
Although bullying and harassment sometimes overlap, not all bullying is harassment and not all harassment is bullying. Under federal civil rights laws, harassment is unwelcome conduct based on a protected class (race, national origin, color, sex, age, disability, religion) that is severe, pervasive, or persistent and creates a hostile environment. Stalking

is repeated harassing or threatening behavior such as following a person, damaging a person’s property, or making harassing...
tracking img